Ngaahi faʻahinga koloa

LBB ta tatau ʻa e hui tuitui ʻaki ʻa e milemila moluu

Ta tatau ʻo e hui tuitui & Milemila moluu LBB e hui lanumata ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha meʻa ʻi he 20p/puha

1) LBB e hui lanumata ʻo e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ke lelei.

2) ngaohi ʻaki e ukamea stainless fakafaitoʻo. Milemila molu ʻi loto.

3) nofoʻanga fakafoʻituitui maʻulalo & vaitohi lelei ange & fakafotunga ʻi loto.

4) ko e hui masila ko ha heleta, naʻe ngaohi maʻa e kau ʻaati fakapalofesinale.

 

FAKAIKIIKI ʻO E KOLOA

1) LBB e hui lanumata, ngaohi mo fakatahataha ʻi he tuʻunga hygienic taha.
2) fenapasi mo e lahi taha ʻo e ngaahi meʻa ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai & ngaahi misini ʻi he maketi.
3) ngaohi ʻaki e ngaahi hui maʻolunga, milemila malu ʻi loto he polokalama.
4) E.O. kimuʻa pea faʻo ʻi he fa mou faʻo haʻamu.
5) nofoʻanga fakafoʻituitui maʻulalo & vaitohi lelei ange & fakafotunga ʻi loto.
6) ʻai ke faingofua ange ʻa e ta tatau ʻi he pelesitiki.
7) ʻoku feʻunga ʻaupito ʻa e ngaahi hui mo e ngaahi tokoni ki he stabilization lelei ange, fakasiʻisiʻi ʻa e tetetete ʻa e ngaahi hui.
8) ngaahi lanu mata ʻoku ʻikai puli ʻa e sino – fakatokangaʻi lelei ange.

Ngaahi koloa ʻoku fekauʻaki

Kole ha lea vave

Te mau fetuʻutaki atu kiate koe ʻi loto ʻi he ʻaho ngaue ʻe 1, kataki ʻo tokanga ki heʻetau ʻimeili "[email protected]".

Kātaki ʻo fakamoʻui e JavaScript ʻi hoʻo browser ke fakakakato ʻa e foomu ko ʻení.

Kole ha lea vave

Te mau fetuʻutaki atu kiate koe ʻi loto ʻi he ʻaho ngaue ʻe 1, kataki ʻo tokanga ki heʻetau ʻimeili"[email protected]".

Kātaki ʻo fakamoʻui e JavaScript ʻi hoʻo browser ke fakakakato ʻa e foomu ko ʻení.